Již v letošním roce došlo ke změně plateb  příspěvků a to že se platí na kalendářní rok a to ve dvou splátkách v měsíci lednu a červnu. Toto bude pokračovat i v následujících letech.  Stanoveny jsou na základě finanční náročnosti (nákladů) dané kategorie. Pro letošní rok byly stanoveny a jsou již neměnné. Náklady se počítají hlavně z množství tréninkových jednotek na ledě, počtu hráčů v dané kategorii a odehraných soutěžních zápasů dané kategorie.


– Příspěvek zaručuje účast na tréninkových jednotkách dané kategorie.
– Příspěvek zahrnuje platbu startovného do soutěže pro danou kategorii, platbu startovného na
turnajích v rámci klubu pro danou kategorii, náklady na mistrovská utkání
– Příspěvek nezaručuje účast na mistrovských zápasech dané kategorie
– Příspěvek nezahrnuje akce, soustředění a kempy pořádané klubem
– Příspěvky nezahrnují dopravu na soutěžní zápasy.

Pro rok 2023 budou stanoveny v průběhu podzimu 2022 a budete o nich včas informování.

Share This