ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2024

Příspěvky se platí na kalendářní rok (1. leden – 31. prosinec).
Ceny jsou tedy pro rok 2024 tedy určeny následovně:

 • Pokud  máte v klubu další děti příspěvky jsou určeny následovně:

 • 1. dítě ……. dle kategorie
  (1. polovina do konce ledna, zbytek do konce června)

 • 2. dítě 50% z ceny prvního 1 dítěte
  (1. polovina do konce ledna, zbytek do konce června)

 • 3. dítě a další dítě 30% z ceny 1 dítěte
  (1. polovina do konce ledna, zbytek do konce června)

   

  Slevy se nevztahují na kategorii přípravka!

Platby provádějte bankovním převodem na účet 19-4780270287/0100, VS rodné číslo.
Do zprávy pro příjemce uvádějte „příspěvky JMÉNO DÍTĚTE + ROČNÍK“.
(příklad: „příspěvky J. Novák, 2006″)

Share This