ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021

Vážení rodičové,
po dohodě vedení klubu dochází ke změně v placení příspěvků. Příspěvky se budou
od letošního roku platit na kalendářní rok a to v následujících termínech:
– 1. polovina do konce ledna
– 2. polovina do konce června

Vzhledem k omezením v provozování činnosti, jsou pro rok 2021 jsou stanoveny
následující příspěvky: (včetně termínů plateb jsou platné pro 2021!)

Platby provádějte bankovním převodem na účet 19-4780270287/0100, VS rodné číslo.
Do zprávy pro příjemce uvádějte „příspěvky JMÉNO DÍTĚTE + ROČNÍK“.
(příklad: „příspěvky J. Novák, 2006″)

Share This