O NÁS

Hokejový klub Rytíři Blansko
– jsme jeden klub a táhneme za jeden provaz

Role každého z nás jestli jsme rodič nebo trenér je vychovávat a připravovat naše dítě na budoucnost. Budoucnost jak slyšíme  jsou právě naše ratolesti a všichni chceme pro ně to nejlepší.

Hokejový klub Rytíři Blansko si získal za poměrně krátkou dobu silné a pevné zázemí hlavně díky obětavé práci pana Zdeňka Bartoše, který spolu s panem Petrem Mikuláškem, byly u znovu vytvoření  hokejového klubu v roce 2014. Klub se každým rokem rozvíjí a rozšiřuje od kategorie školičky bruslení, přípravku, 2-3. třída, 4. třída, mladší žáky, starší žáky a dorost. Ve všech těchto kategoriích je registrováno 90 dětí a do školičky bruslení dochází více než třicet malých děti, kteří se zatím učí bruslení.

Díky dotačnímu programu o podpoře sportu  města Blanska a taktéž díky sponzorům se můžeme rozvíjet i po stránce kvalifikovaných trenérů.

Taktéž jsme získali finanční podporu od svazu Českého hokeje na podporu Malého klubu.

Role klubu:

  • role klubu, máš problém a nebo ti něco nejde, neboj společně to vyřešíme
    a když na tom budeme poctivě pracovat, dobře to dopadne.
  • vize klubu, čím více se toho naučíš, tím lépe pro všechny.
  • co můžeme nabídnout, především to, že se tady budou všichni cítit dobře, že bude kolem nás jenom pozitivní                 energie, chceme prostřednictvím hokeje z vašeho dítěte udělat úspěšného člověka.

– co děláme my trenéři, neustálým vzděláváním nejenom v oblasti metodiky hokeje rozvoje dítěte ( „netrénovat na pocit, ale držet se dané metodiky pro určitou věkovou skupinu“), učit se trpělivosti, při práci s dětmi asi nejzásadnější, správně umět motivovat dítě – neklademe úplně důraz na výsledek (zápas), ale klademe důraz na cestu (trénink) a dbát na správné  provedení jednotlivých činností, umět oprávněně pochválit.

Jsme si vědomí zodpovědnosti za Vaše děti, které jste nám svěřili do péče rozvoje v hokejovém klubu. Budeme se snažit vychovávat nejenom kvalitního hokejisty, ale i člověka připraveného do života poctivým přístupem k práci a zodpovědnosti.

Share This