ETICKÝ KODEX
– HC Rytíři Blansko

„Hrát hokej nestačí, je potřeba ho milovat.“

TRENÉŘI

1) Děti hrají hokej pro radost -radost z pohybu, radost ze hry.

2) Trenére, starej se více o děti než o samotné vítězství ve hře. Trenér si uvědomuje, že cílem soupeření a zápasu je vítězství, ovšem vítězství není při práci s dětmi to nejdůležitější.

3) Trenér je vždy správným příkladem pro své hráče. Emoce projevuje uváženě a snaží se, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.

4) Trenér nešetří chválou, když je zasloužená, protože pozitivní motivace je důležitá.

5) Trenér je především profesionál, je důsledný, poctivý a vždy přistupuje k přípravě, tréninku a zápasu s vědomím své plné odpovědnosti. Trenér je férový, nekritizuje hráče na veřejnosti, klade osobní důraz na kvalitní, odpovědnou a srozumitelnou komunikaci.

6) Trenér vnímá pozorně osobní potřeby a problémy hráčů, naslouchá a nikdy slovně nebo fyzicky nenapadá hráče nebo rozhodčí. Spoluvytváří podmínky a odpovídající prostředí k získávání základů hokejového umu a k neustálému zlepšování dovedností hráčů. Pracuje rovněž na jejich zdravém sebevědomí.

7) Trenér organizuje a vede tréninky tak, aby byly zábavné a zároveň se staly výzvou pro rozvoj schopností a dovedností daného ročníku.

8) Trenér zná pravidla, techniky a hokejové strategie, uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání.

9) Trenér podporuje hráče, aby pracovali pro tým.

10) Trenér odpovídá za otevřenou komunikaci s rodiči, vysvětluje jim své cíle, ale také námitky a připomínky.

11) Trenér si uvědomuje význam správných návyků a zdravého životního stylu pro vývoj hráče, proto podporuje hráče při získávání těchto návyků a dodržování životosprávy.

 

HRÁČI – HC Rytíři Blansko

1) Hraj pro radost, potěšení ze hry a užívej si všeho, co hokejový sport nabízí.

2) Tvrdě na sobě pracuj, neustále zlepšuj své dovednosti.

3) Buď týmovým hráčem, vycházej dobře se svými spoluhráči, pěstuj dobré  

     kamarádské vztahy.

4) Nauč se týmové práci, sportovnímu chování a disciplíně.

5) Buď vždy včas na tréninku i na zápasech.

6) Nauč se hokejová pravidla, hraj dle pravidel, vždy dbej principů fair play.

7) Respektuj svého trenéra, spoluhráče, svoje rodiče, protihráče a rozhodčí.

8) Nikdy nediskutuj s rozhodčím.

Share This