Návrat na led v sezóně 2021/22

Návrat na led v sezóně 2021/22

V naději, že epidemická situace dovolí návrat na zimní stadion začátkem roku 2021,se služby Blansko rozhodli nerozpouštět led a být připraveni na restart sezony (za což jim patří velké díky) a jednali jsme s vedením služeb a města Blanska o nepřetržitém provozu přes celý rok, tak abychom měli možnost dohnat tréninkové

manko, což se bohužel později ukázalo jako nemožné. Proto jednáme o prázdninovém režimu, tak abychom se vešli mezi tréninkové kempy, které jsou naplánované a zarezervované. Jeden takový bude nabídnut i našim hráčům v termínu od 26.7. do 30.7.2021. Dále se dle možností budeme snažit zajistit ledovou plochu na okolních zimních stadionech, tak jako např. minulý rok v létě na ZS v
Kuřimi.

Klubové příspěvky

%

Členské příspěvky

Informace o placení členských příspěvků

s ohledem na množící se dotazy tykající se placení příspěvků na následující období, si Vás dovolíme informovat, že druhou polovinu příspěvků zatím platit nemusíte:-).  (Těm co příspěvky již zaplatili je budeme samozřejmě kompenzovat – převodem do další tréninkové sezóny.) Slovo zatím je použito zcela záměrně a to především proto, a hlavně proto, že stále věříme v brzký návrat na led!!!
 Z jednání se zástupci provozovatele zimního stadiónu vyplynulo to, že existuje několik variant jak tuto sezónu ještě zachránit. Jedna z variant je i ta, že se led letos vůbec nebude rozpouštět…..tato možnost se nám zamlouvá úplně nejvíce… Uvidíme, nicméně Vás v čas budeme informovat.

Nový prezident klubu HC Rytíři Blansko

Vážení rodiče, kamarádi a příznivci blanenského hokeje,

v pátek dne 18. 12. 2020 proběhla volba nového prezidenta klubu. Důvodem byla podaná, již druhá v tomto roce, rezignace p. Regece na tuto funkci. Jako nový prezident byl zvolen pan Aleš Plhoň a to nadpoloviční většinou hlasů.
Tímto zvolením je klub v rukou lidí, kteří zde hokejově vyrůstali, mají ke klubu vztah, pro děti a hráče vytvoří co nejlepší podmínky pro jejich hokejový i osobní růst a navážou na odkaz Ing. Jindřicha Krále, který se o hokej v Blansku dlouhodobě staral.
Děkujeme tímto panu Regecovi za jeho působení v klubu a za to, že nám jasně ukázal cestu, jak klub dále vést.
Chceme se soutředit na hokejový rozvoj klubu ve všech kategoriích a to od přípravky po starší žáky a všem se věnovat se stejnou důležitostí.
Tímto Vám přejeme krásné, šťastné a pohodové vánoce a v roce 2021 více času stráveného na ledě.
Za HC Rytíře Blansko
Pavel Tesař, Zdeněk Bartoš, Petr Mikulášek, Jiří Sedlák, Zdeněk Klouda, Tomáš Sieklik, Vladimír Chlup, Marek Antal a Aleš Plhoň

Trenéři Rytířů se vzdělávají s Davidem Moravcem

Trenéři Rytířů se vzdělávají s Davidem Moravcem

V úterý zavítal na blanenský stadion mistr světa a olympijský vítěz z Nagana David Moravec.

David se nejprve věnoval trenérům. Společně si vyzkoušeli techniku hole a herní cvičení.

Následoval trénink s mladšími a staršími žáky, kde se mladí Rytíři učili nové dovednosti.

Všichni, trenéři i děti jsme si to moc užili. Davide, díky a těšíme se na brzkou návštěvu u Rytířů v Blansku.

DĚKUJEME!!! Městu Blansku a Službám Blansko za novou kabinu.

DĚKUJEME!!! Městu Blansku a Službám Blansko za novou kabinu. 

Minulý týden proběhla montáž nového nábytku v několika místnostech zimního stadionu. Mimo jiné i ve dvou šatnách, které máme možnost využívat. Díky tomu máme pro naše nejmenší téměř čtyřicet míst, tak se mezi nás přijďte podívat a jedno z nich může být Vaše :). Při sobotním turnaji, který jsme pořádali, se na naše malé Rytíře a Rytířky přišel podívat i místostarosta města Blanska pan František Hasoň, kterému jsme tak mohli poděkovat osobně. Ještě jednou velké díky a těšíme se na další spolupráci.

Share This